Kunt u de nieuwsbrief hieronder niet lezen ga dan naar de online versie.
Nummer 3 2017
De werkzaamheden voor de komende maand
Wapening, wegomlegging, diepwanden, geleidewerk en tijdelijke waterkering
3 vragen aan Rob Gerrits van het Nederlands Loodswezen
Wat verandert er met de komst van de nieuwe zeesluis? 
Logistiek centrum van OpenIJ
Ruimte om te werken aan de sluis
Resultaten tevredenheidsonderzoek
Over de informatie en communicatie rondom het project nieuwe zeesluis
 
Niewsbrief

De werkzaamheden voor komende maand

In juli start OpenIJ met de wapening van de vloer van het buitenhoofd (nummer 1 op de foto) als voorbereiding op het storten van beton en het afzinken van de constructie. Ook wordt deze maand een wegomlegging gerealiseerd door middel van een brug over de bouwkuip van de drempel van het buitenhoofd. De wegomlegging is nodig om deze bouwkuip uit te kunnen graven. Het graven van de diepwanden gaat intussen gewoon door, net als de werkzaamheden aan de nieuwe tijdelijke waterkering (nummer 2 op de foto) en aan het geleidewerk (nummer 3 op de foto).

Aanmelden
 
Niewsbrief

Drie vragen aan Rob Gerrits van het Nederlands Loodswezen

Rijkswaterstaat en OpenIJ werken aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. Een groot project waar veel mensen bij betrokken zijn. In deze rubriek stellen we telkens drie vragen aan één van deze betrokkenen. Rob Gerrits is manager operaties bij het Nederlands Loodswezen in de regio Amsterdam-IJmond en vertelt wat er met de komst van de nieuwe zeesluis voor de loodsen verandert.

Wat verandert er voor jullie met de komst van de nieuwe zeesluis?

Loodswezen
 
Wat vaart er allemaal?

Logistiek centrum van OpenIJ

In de Alaskahaven in het Westelijk Havengebied ligt het logistiek centrum van aannemersconsortium OpenIJ. Op het eerste gezicht een onlogische plek, ‘maar vlak bij de sluis is geen plaats voor het werk dat we doen,’ legt manager logistiek & maritiem coördinator van OpenIJ Reinier Duijneveld uit. ‘In het Westelijk Havengebied hebben we alle ruimte.’
Aanmelden
 

Resultaten tevredenheidsonderzoek 

Afgelopen voorjaar ontvingen bedrijven en omwonenden een uitnodiging om een online enquête in te vullen. Daarin vroegen Rijkswaterstaat en OpenIJ u naar de tevredenheid over de informatie en communicatie over de nieuwe zeesluis IJmuiden. De respons vanuit de bedrijven was laag, maar de bedrijven die reageerden, waren erg positief. Omgevingsmanager van Rijkswaterstaat Jan Rienstra licht het een en ander toe.

Aanmelden
 

Geplande werkzaamheden en stremmingen sluis

Voor de bouw van de nieuwe sluis staan werkzaamheden en stremmingen ingepland. Op de website Nieuwe Zeesluis van Havenbedrijf Amsterdam vindt u een overzicht hiervan. Ook staat daar een overzicht van de geplande werkzaamheden en stremmingen in verband met regulier onderhoud van de Noorder- en Middensluis. 

Lees meer
 

Feiten en cijfers

Het is een megaklus om de nieuwe zeesluis te bouwen. Hieronder wat feiten en cijfers over hoe ver we nu zijn:

  • Er is al zo'n 500 meter diepwand gemaakt. In totaal komt er 1.650 meter diepwand.
  • Er zijn ongeveer 200 buispalen ingebracht voor de combiwanden. Deze buispalen hebben een diameter van 1,5 meter.
  • 1.400 meter damwand is aangebracht.
  • Van de 290.000 kuub beton is nu zo'n 24.000 kuub gestort.
  • Er is circa 20.000 kuub cementbentoniet verwerkt voor de drempel van het buitenhoofd.